Güneysu Belediyesi

GÜNEYSU BELEDİYESİNİN GENEL TANIMI
A-GÖREVLERİ :
Güneysu Belediye Başkanlığı Belediye sınırları içinde imar,su,kanalizasyon gibi kentsel altyapı hizmetleri ile coğrafi ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık,zabıta,itfaiye, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar,konut,kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım,evlendirme,meslek ve beceri kazandırma,ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri yapar veya yaptırır.
B-TEŞKİLAT YAPISI :

Güneysu Belediye Başkanlığı Başkanlık emrinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği olarak teşkilatlanmış olup Belediye hizmetleri bu birimler vasıtasıyla yürütülmektedir.

C-KADRO VE PERSONEL DURUMU :

Belediyemizde 4 Birim müdürlüğü ve buna bağlı olarak hizmet vermek üzere norm kadroya bağlı olarak ihdas edilmiş  17 adet memur kadrosundan 8 adeti dolu,9 adeti boş kadrodur. Yine norm kadroya bağlı olarak ihdas edilmiş olan 12 adet işçi kadrosundan 5 adeti dolu, 7 adeti boş bulunmaktadır..Belediyemizde memur,işçi ve geçici işçi olmak üzere toplam 21 personel görev yapmaktadır.

D- BİNA,LOJMAN,DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER :

Belediyemiz mülkiyetinde 14 adet dükkan,1 adet mezbaha binası,5 adet çocuk oyun parkı bulunmaktadır. Hizmet binası olarak, Hazine tarafından tahsis edilmiş olan ilçe hükümet konağındaki bürolar hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Belediyemizde lojman ve sosyal tesis bulunmamaktadır.

E- ARAÇ MAKİNA PARKI VE TECHİZAT DURUMU :

Belediyemizde 3 adet damperli kamyon,1 adet kepçe,1 adet kazıcı-yükleyici , 1 adet greyder, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet itfaiye aracı,1 adet vidanjör, 2 adet çöp kamyonu,1 adet cenaze nakil aracı, 1 adet zabıta hizmet aracı,1 adet çift kabin kamyonet,2 adet binek otomobili,1 adet kamyonetle hizmet vermektedir.   

Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.

Bu içerik 18291 kez okundu

İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem