Ihaleler
İhale Başlığı Araç Satış İhalesi
İş Alanı
Tarihi 28/03/2013
 
İhale Açıklaması
 

 

İLAN
 
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            Belediyemiz demirbaşında kayıtlı bulunan 5 Adet Araç 2886 Sayılı yasa’nın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF (Arttırma) Usulü İle Satılacaktır.
 

S.N
CİNSİ
ADETİ
MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNAT
(% 3)
1
53 AK 002 Plakalı 2000 Model Wolkswagen Passat 1,8 T HIGH Resmi Binek Otomobil
1  
15.000,00 TL
450,00 TL.
2
53 AH 383 Plakalı 1992 Model BMC Fatih 162-25 FHT Damperli Kamyon
1  
4.000,00 TL
120,00 TL.
3
53 AH 922 Plakalı 1998 Model BMC Fatih 170–25 PD Damperli Kamyon 
1  
10.000,00 TL
300,00 TL.
4
53 AZ 558 Plakalı 1996 Model BMC Fatih 170–25/5DT Damperli Kamyon
1  
12.000,00 TL
360,00 TL.
5
 
Caterpillar 1985 Model Lastikli Loder
1  
20.000,00 TL.
600,00 TL.

 
1-Teknik Şartnamede Özellikleri yazılı 5 Adet Aracın ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince, Güneysu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10.04.2013 tarihinde saat 14.00’de, araç listesindeki sıraya göre,  Açık Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacaktır.
2- Şartname ve Ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 50,00 TL bedelle temin edilebilir. Şartname ve eklerini almayan ihaleye katılamaz.
3-Araçların muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları yukarıda yazılmıştır.
4-İsteklilerde Aranacak Belgeler;
            A-) Kişi İse;
            1) Teminat Alındı Belgesi
            2) Nüfus Cüzdan Sureti
            3) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            B-) Ortak Girişim İse;
            1) Teminat Alındı Makbuzu
            2) Ortak girişim Beyannamesi
            3) Tebligat Adresi
            4) İmza Sirküleri
5) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            C-) İstekliler adına ihaleye vekaleten katılanların, vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri ,
6- İhale edilen araçlar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne müracaatla görülebilir.
7-İhale bedeli, ihale üzerine kalan istekli tarafından 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecek, araç devir işlemleri (mucbir sebepler dışında) tamamlanacaktır.
8-Araçlar yukarıdaki sıraya göre ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.
9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
10-Posta ile gönderilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- İhale İle ilgili bilgi almak isteyen istekliler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler. İrtibat Tel: 0.464.3441105 (Dahili No:2)  
 
 
 
                                                                                                                                                                           Ahmet MİNDER
                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı
 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem