Ihaleler
İhale Başlığı Araç Satış İhalesi
İş Alanı
Tarihi 28/03/2013
 
İhale Açıklaması
 

 

İLAN
 
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            Belediyemiz demirbaşında kayıtlı bulunan 5 Adet Araç 2886 Sayılı yasa’nın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF (Arttırma) Usulü İle Satılacaktır.
 

S.N
CİNSİ
ADETİ
MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNAT
(% 3)
1
53 AK 002 Plakalı 2000 Model Wolkswagen Passat 1,8 T HIGH Resmi Binek Otomobil
1  
15.000,00 TL
450,00 TL.
2
53 AH 383 Plakalı 1992 Model BMC Fatih 162-25 FHT Damperli Kamyon
1  
4.000,00 TL
120,00 TL.
3
53 AH 922 Plakalı 1998 Model BMC Fatih 170–25 PD Damperli Kamyon 
1  
10.000,00 TL
300,00 TL.
4
53 AZ 558 Plakalı 1996 Model BMC Fatih 170–25/5DT Damperli Kamyon
1  
12.000,00 TL
360,00 TL.
5
 
Caterpillar 1985 Model Lastikli Loder
1  
20.000,00 TL.
600,00 TL.

 
1-Teknik Şartnamede Özellikleri yazılı 5 Adet Aracın ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince, Güneysu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10.04.2013 tarihinde saat 14.00’de, araç listesindeki sıraya göre,  Açık Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacaktır.
2- Şartname ve Ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 50,00 TL bedelle temin edilebilir. Şartname ve eklerini almayan ihaleye katılamaz.
3-Araçların muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları yukarıda yazılmıştır.
4-İsteklilerde Aranacak Belgeler;
            A-) Kişi İse;
            1) Teminat Alındı Belgesi
            2) Nüfus Cüzdan Sureti
            3) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            B-) Ortak Girişim İse;
            1) Teminat Alındı Makbuzu
            2) Ortak girişim Beyannamesi
            3) Tebligat Adresi
            4) İmza Sirküleri
5) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            C-) İstekliler adına ihaleye vekaleten katılanların, vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri ,
6- İhale edilen araçlar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne müracaatla görülebilir.
7-İhale bedeli, ihale üzerine kalan istekli tarafından 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecek, araç devir işlemleri (mucbir sebepler dışında) tamamlanacaktır.
8-Araçlar yukarıdaki sıraya göre ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.
9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
10-Posta ile gönderilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- İhale İle ilgili bilgi almak isteyen istekliler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler. İrtibat Tel: 0.464.3441105 (Dahili No:2)  
 
 
 
                                                                                                                                                                           Ahmet MİNDER
                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı
 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Mahmut Arıcı ()
22.05.2018
Mahmut Arıcı (Emekli)
18.05.2018
Şükrü Canım (Eski Muhtar)
19.04.2018
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem