Ihaleler
İhale Başlığı Araç Satış ve Dükkan Kiralama
İş Alanı
Tarihi 21/04/2014
 
İhale Açıklaması
 

   T.C.
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

İHALE İLANI
(1 Adet Araç Satışı)

 1-İdarenin
a) Adresi    : Güneysu Belediye Başkanlığı
b) Telefon Ve Faks Numarası  : 3441105 – 3441223

2-İhale Konusu İşin
a) Niteliği    : Araç  satışı  (34 BJL 03 Plakalı MAN SL 200, 1986 Model  Otobüs)  
b) Miktarı    : 1 Adet

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer   : Güneysu Belediyesi Encümen Salonu.
b) Tarihi Ve Saati   : 21/04/2014 - 14,00
c) Usulü    : 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi. Açık  (arttırma) teklif usulü

İhale Suresi, Muhammen Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:
4.1-  Aracın muhammen satış bedeli 7.000,00-TL. dir. 
4.2- Geçici teminat muhammen bedelinin %3 ü olup 210,00-TL.dir.
4.3-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ihale saatine kadar geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracaktır.
4.4- Kesin teminat alınmayacaktır. 7 Gün içerisinde ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişi ihale bedelini yatıracak ve satış sözleşmesini imzalayacaktır.    
İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:
5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
İkametgâh belgesi, T.C.Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,  istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı)
5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
 Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı),
5.3-Vekâleten gireceklerden;
 5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C.kimlik fotokopisi,  
6-İhale dokümanı Güneysu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100.-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 21.04.2014 günü, saat 14:00’a kadar Güneysu Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği adresine  teslim edilecektir.
8-Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                                                 İHALE KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

T.C.
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI
(1 Adet İşyerinin Kiraya Verilmesi)

1-İdarenin
a) Adresi    : Güneysu Belediye Başkanlığı
b) Telefon Ve Faks Numarası : 3441105 – 3441223

2-İhale Konusu İşin
a) Niteliği    : 4 Adet işyeri     
b) Yeri     : Kıbrıs Cad. No:16/4,5,11 ve 12 deki işyerleri
c) Miktarı    : 3 Yıl süreyle.

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer   : Güneysu Belediyesi Encümen Salonu.
b) Tarihi Ve Saati   : 21/04/2014 - 14,00
c) Usulü    : 2886 Sayılı Kanunun 45. Md. Açık (Arttırma) Teklif usulü

İhale Suresi, Muhammen Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:
4.1- 1 Yıllık (12 ay)  muhammen kira bedeli 5.040,00-TL. dir. 
4.2- Geçici teminat muhammen bedelinin %3 ü olup 152,00-TL.dir.
4.3-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ihale saatine kadar geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracaktır.
4.4- Kesin teminat alınmayacaktır. 7 Gün içerisinde ihaleyi alan gerçek veya tüzel bir yıllık kira bedelini yatıracak ve kira sözleşmesini imzalayacaktır.    

İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:
5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
İkametgâh belgesi, T.C.Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,  istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı)
5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
 Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı),
5.3-Vekâleten gireceklerden;
 5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C.kimlik fotokopisi,  
6-İhale dokümanı Güneysu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100.-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 21.04.2014 günü, saat 14:00’a kadar Güneysu Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği adresine  teslim edilecektir.
8-Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                                                 İHALE KOMİSYONU

 

 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem