Ihaleler
İhale Başlığı Araç Satış ve Dükkan Kiralama
İş Alanı
Tarihi 21/04/2014
 
İhale Açıklaması
 

   T.C.
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

İHALE İLANI
(1 Adet Araç Satışı)

 1-İdarenin
a) Adresi    : Güneysu Belediye Başkanlığı
b) Telefon Ve Faks Numarası  : 3441105 – 3441223

2-İhale Konusu İşin
a) Niteliği    : Araç  satışı  (34 BJL 03 Plakalı MAN SL 200, 1986 Model  Otobüs)  
b) Miktarı    : 1 Adet

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer   : Güneysu Belediyesi Encümen Salonu.
b) Tarihi Ve Saati   : 21/04/2014 - 14,00
c) Usulü    : 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi. Açık  (arttırma) teklif usulü

İhale Suresi, Muhammen Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:
4.1-  Aracın muhammen satış bedeli 7.000,00-TL. dir. 
4.2- Geçici teminat muhammen bedelinin %3 ü olup 210,00-TL.dir.
4.3-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ihale saatine kadar geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracaktır.
4.4- Kesin teminat alınmayacaktır. 7 Gün içerisinde ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişi ihale bedelini yatıracak ve satış sözleşmesini imzalayacaktır.    
İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:
5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
İkametgâh belgesi, T.C.Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,  istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı)
5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
 Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı),
5.3-Vekâleten gireceklerden;
 5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C.kimlik fotokopisi,  
6-İhale dokümanı Güneysu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100.-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 21.04.2014 günü, saat 14:00’a kadar Güneysu Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği adresine  teslim edilecektir.
8-Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                                                 İHALE KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

T.C.
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI
(1 Adet İşyerinin Kiraya Verilmesi)

1-İdarenin
a) Adresi    : Güneysu Belediye Başkanlığı
b) Telefon Ve Faks Numarası : 3441105 – 3441223

2-İhale Konusu İşin
a) Niteliği    : 4 Adet işyeri     
b) Yeri     : Kıbrıs Cad. No:16/4,5,11 ve 12 deki işyerleri
c) Miktarı    : 3 Yıl süreyle.

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer   : Güneysu Belediyesi Encümen Salonu.
b) Tarihi Ve Saati   : 21/04/2014 - 14,00
c) Usulü    : 2886 Sayılı Kanunun 45. Md. Açık (Arttırma) Teklif usulü

İhale Suresi, Muhammen Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:
4.1- 1 Yıllık (12 ay)  muhammen kira bedeli 5.040,00-TL. dir. 
4.2- Geçici teminat muhammen bedelinin %3 ü olup 152,00-TL.dir.
4.3-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ihale saatine kadar geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracaktır.
4.4- Kesin teminat alınmayacaktır. 7 Gün içerisinde ihaleyi alan gerçek veya tüzel bir yıllık kira bedelini yatıracak ve kira sözleşmesini imzalayacaktır.    

İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:
5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
İkametgâh belgesi, T.C.Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,  istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı)
5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
 Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi (tebligata esas adres beyanlı),
5.3-Vekâleten gireceklerden;
 5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C.kimlik fotokopisi,  
6-İhale dokümanı Güneysu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100.-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 21.04.2014 günü, saat 14:00’a kadar Güneysu Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği adresine  teslim edilecektir.
8-Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                                                 İHALE KOMİSYONU

 

 
Son Ihaleler
Arazi Satış İhalesi
30.05.2017
Konut İhalesi
29 Nisan 2015
işyeri kira ihalesi
Küçük Sanayi Sitesi No:16/1-2
28 Ocak 2015 günü saat 13,00
İŞYERİ KİRA İHALESİ
01.10.2014
Hammade Üretim Ocağı (Taş Ocağı) İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi
Başköy Köyü/GÜNEYSU/RİZE
17.09.2014
Araç Satış ve Dükkan Kiralama
21/04/2014
ARAÇ SATIŞ İHALESİ
31.05.2013
İşyeri Kiralama İhalesi
24.04.2013
Araç satış ihalesi
24.04.2013
Araç Satış İhalesi
28/03/2013
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Arazi Satış İhalesi
30.05.2017
Konut İhalesi
29 Nisan 2015
işyeri kira ihalesi
Küçük Sanayi Sitesi No:16/1-2
28 Ocak 2015 günü saat 13,00
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 434 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem