Ihaleler
İhale Başlığı İşyeri Kiralama İhalesi
İş Alanı
Tarihi 24.04.2013
 
İhale Açıklaması
 

 

İHALE İLANI
 
T.C.
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
2 Adet işyerinin işletme hakkının kiraya verilmesi.

1-İdarenin
 
a) adresi
: Güneysu Belediye Başkanlığı
b) telefon ve faks numarası
: 3441105 – 3441223
2-İhale konusu işin
 
a) niteliği
: 2 Adet işyeri      
b) yeri
:Kıbrıs Caddesi Küçük Sanayi Sitesi 1 ve 2 nolu işyerleri
c) miktarı
: 10 yıl süreyle.
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
: Güneysu Belediyesi Encümen Salonu.
b) tarihi ve saati
: 24/04/2003-14,00
c) usulü
: 2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Arttırma Teklif usulü

4-Şartnamede yazılı 2 Adet dükkanın kira ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince, Güneysu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 24.04.2013 tarihinde saat 14.00’de,    Açık Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacaktır.
5- Şartname ve Ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 50,00 TL bedelle temin edilebilir. Şartname ve eklerini almayan ihaleye katılamaz.
6-İşyerlerinin her birinin muhammen aylık kira bedeli 410,00 TL. ve geçici teminat tutarları 1.476,00 TL. dir.
7- İşyerlerinin 1 yıllık kira bedeli 15 gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. Ayrıca kesin teminat alınmayacaktır.
8-İsteklilerde Aranacak Belgeler;
            A-) Kişi İse;
            1) Teminat ve Şartname Alındı Makbuzu
            2) Nüfus Cüzdan Sureti
            3) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            B-) Ortak Girişim İse;
            1) Teminat ve Şartname Alındı Makbuzu
            2) Ortak girişim Beyannamesi
            3) Tebligat Adresi
            4) İmza Sirküleri
           5) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            C-) İstekliler adına ihaleye vekaleten katılanların, vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri,
9- Kiralanacak işyerleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne müracaatla görülebilir.
10- Bir yıllık kira bedeli, ihale üzerine kalan istekli tarafından 15 gün içerisinde peşin olarak ve kira sözleşmesi imzalanacaktır.
11-İşyerleri ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.
12-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
13-Posta ile gönderilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- İhale İle ilgili bilgi almak isteyen istekliler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler. İrtibat Tel: 0.464.3441105 (Dahili No:2)  
 
                                                                                                    
 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem