Ihaleler
İhale Başlığı İşyeri Kiralama İhalesi
İş Alanı
Tarihi 24.04.2013
 
İhale Açıklaması
 

 

İHALE İLANI
 
T.C.
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
2 Adet işyerinin işletme hakkının kiraya verilmesi.

1-İdarenin
 
a) adresi
: Güneysu Belediye Başkanlığı
b) telefon ve faks numarası
: 3441105 – 3441223
2-İhale konusu işin
 
a) niteliği
: 2 Adet işyeri      
b) yeri
:Kıbrıs Caddesi Küçük Sanayi Sitesi 1 ve 2 nolu işyerleri
c) miktarı
: 10 yıl süreyle.
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
: Güneysu Belediyesi Encümen Salonu.
b) tarihi ve saati
: 24/04/2003-14,00
c) usulü
: 2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Arttırma Teklif usulü

4-Şartnamede yazılı 2 Adet dükkanın kira ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince, Güneysu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 24.04.2013 tarihinde saat 14.00’de,    Açık Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacaktır.
5- Şartname ve Ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 50,00 TL bedelle temin edilebilir. Şartname ve eklerini almayan ihaleye katılamaz.
6-İşyerlerinin her birinin muhammen aylık kira bedeli 410,00 TL. ve geçici teminat tutarları 1.476,00 TL. dir.
7- İşyerlerinin 1 yıllık kira bedeli 15 gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. Ayrıca kesin teminat alınmayacaktır.
8-İsteklilerde Aranacak Belgeler;
            A-) Kişi İse;
            1) Teminat ve Şartname Alındı Makbuzu
            2) Nüfus Cüzdan Sureti
            3) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            B-) Ortak Girişim İse;
            1) Teminat ve Şartname Alındı Makbuzu
            2) Ortak girişim Beyannamesi
            3) Tebligat Adresi
            4) İmza Sirküleri
           5) İstekliler tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
            C-) İstekliler adına ihaleye vekaleten katılanların, vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri,
9- Kiralanacak işyerleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne müracaatla görülebilir.
10- Bir yıllık kira bedeli, ihale üzerine kalan istekli tarafından 15 gün içerisinde peşin olarak ve kira sözleşmesi imzalanacaktır.
11-İşyerleri ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.
12-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
13-Posta ile gönderilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- İhale İle ilgili bilgi almak isteyen istekliler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler. İrtibat Tel: 0.464.3441105 (Dahili No:2)  
 
                                                                                                    
 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Mahmut Arıcı ()
22.05.2018
Mahmut Arıcı (Emekli)
18.05.2018
Şükrü Canım (Eski Muhtar)
19.04.2018
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem